קבלנים יזמים משפצים ועוסקים בתחום הבניה 

במאמר זה נדון בסוגיה בה אנו נתקלים לא פעם בפרויקטים גדולים בעיקר . על מנת להמחיש את הנושא אשתמש בדוגמאות אשר יקלו עלינו להבין את הנושא 
 

תחילת השימוש בחלק מהפרויקט             בביטוח קבלנים

מועד סיום ביטוח עבודות קבלניות הינו אחד הנושאים החשובים ביותר אשר יש לתת להם דגש רב עוד טרם תחילת העבודות .

איך קובעים בצורה חכמה את מועד סיום הביטוח לעבודות קבלניות ?

פוליסת ביטוח לשיפוץ הבית
וביטוח לבנייה פרטית    

 

לא פעם אני נשאל מה נכון יותר שביטוח הפרויקט בפוליסת ביטוח קבלנים יבוצע ע"י הקבלן הראשי או ע"י היזם ? 
מספר כללים והסברים שעלינו  להקפיד בעת ביצוע ביטוח השיפוצים בבית או בעת בנית בית חדש .
פוליסת ביטוח בנה ביתך נועדה לתת פתרון  כולל לביטוח בניה פרטית כלומר לאדם הפרטי ( לא לקבלן שזו עבודתו הרגילה )בעת ביצוע העבודות.
   ביטוח קבלנים ע"י היזם או
        הקבלן הראשי ?