קבלנים יזמים משפצים ועוסקים בתחום הבניה 

במאמר זה נדון בסוגיה בה אנו נתקלים לא פעם בפרויקטים גדולים בעיקר . על מנת להמחיש את הנושא אשתמש בדוגמאות אשר יקלו עלינו להבין את הנושא 
 

תחילת השימוש בחלק מהפרויקט             בביטוח קבלנים

מועד סיום ביטוח עבודות קבלניות הינו אחד הנושאים החשובים ביותר אשר יש לתת להם דגש רב עוד טרם תחילת העבודות .

איך קובעים בצורה חכמה את מועד סיום הביטוח לעבודות קבלניות ?

   ביטוח קבלנים ע"י היזם או
        הקבלן הראשי ?
לא פעם אני נשאל מה נכון יותר שביטוח הפרויקט בפוליסת ביטוח קבלנים יבוצע ע"י הקבלן הראשי או ע"י היזם ?