תחילת השימוש בחלק מהפרויקט בביטוח קבלנים

במאמר זה נדון בסוגיה בה אנו נתקלים לא פעם בפרויקטים גדולים בעיקר . על מנת להמחיש את הנושא אשתמש בדוגמאות אשר יקלו עלינו להבין את הנושא .

נניח כי קבלן בונה מבנה משרדים גדול ובו 4 אגפים  ( אגף A B C D ) תקופת ביטוח הקבלנים שנערכה לפרויקט הנ"ל הינה 36 חודשים והעבודות נמצאות כבר 24 חודש בתוקף והכל מתנהל באופן תקין .

בחודש ה 27 הקבלן מבצע מסירה של אגפים A  ו B למזמין העבודה והעבודה נמסרת למזמין.
על פי תנאי הפוליסה הרי שהחל ממועד מסירת העבודה למזמין ,הפוליסה לביטוח כל הסיכונים קבלנים לא תהיה בתוקף בגין אותם השטחים שנמסרו וזאת למרות שתאריך תפוגת הפוליסה טרם הגיעה.

דוגמא נוספת הינה בניה של מרכז מסחרי ומעליו בניין משרדים בן 20 קומות .הפרויקט כולו מוגדר בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות "בנית מרכז מסחרי ומעליו מגדל משרדים בן 20 קומות . סכום הביטוח לפרויקט כולל כמובן את סה"כ העלות של המרכז המסחרי ומגדל המשרדים .

תקופת הביטוח עבור הפרויקט כולו במסגרת פוליסת הביטוח שנערכה לפרויקט הינה 48 חודשים .
בפועל אחרי 24 חודשים הסתיימו כל עבודות המרכז המסחרי והחל בו השימוש .
החל ממועד המסירה או תחילת השימוש ( המוקדם מבניהם) פג הכיסוי הביטוחי תחת פוליסת הקבלנים וזאת חרף העובדה כי מועד סיום הפוליסה ע"פ דפי הרשימה טרם הגיע.

 

מה המשמעות של כל זה?

 

המשמעות המעשית היא שעל המזמין להיערך עוד בטרם המסירה ולערוך את ביטוחי הקבע
עבור אותם החלקים של הפרויקט שנמסרו לו . ביטוחי הקבע יכולים להיות ביטוח אש , ביטוח צד שלישי , ביטוח אובדן ,ביטוח שבר מכני ביטוח אובדן רווחים וכד' .

אנו תמיד ממליצים ללקוחותינו לעדכן אותנו בכל שינוי הנעשה בפרויקט על מנת שנמצא עבורם
את הפתרון המתאים ביותר לסטטוס בו הם נמצאים .