מילון מונחים

סוכן ביטוח

סוכן ביטוח הוא אדם העוסק במכירה של פוליסות ביטוח, כנציג של חברת הביטוח המוציאה את הפוליסה, ובמתן שירות ראשוני למבוטח בעת הגשת תביעה לחברת הביטוח. סוכן ביטוח פועל כעצמאי, או במסגרת סוכנות ביטוח המעסיקה סוכנים רבים.

קרא עוד »

סעיף 56 לחוק חוזה הביטוח

"חובת השיפוי של המבטח תהיה כשיעור הנזק שנגרם ובלבד שלא תעלה על הסכום שנתחייב בו בחוזה (להלן –  סכום הביטוח)"… "תגמולי הביטוח יחושבו באופן שיביא את המוטב ככל האפשר למצב שהיה אילולא קרה מקרה הביטוח". יש לתת את הדעת כי תשלום בערכי כינון מחייב את המבוטח לכונן את הנזקים. בדרך כלל תקופת הכינון נתחמת בזמן בפוליסת הביטוח ויש לשים לב

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד
Open chat
הצעת מחיר דילוג לתוכן