דריזין ביטוחים - פוליסה תקנית לביטוח דירה
דף הבית >> בלוג >> פוליסה תקנית לביטוח דירה
 
מאת : ארז וילנציק - מנכ"ל דריזין ביטוחים סוכנות לביטוח בע"מ.

הפוליסה התקנית הינה פוליסת ביטוח אשר התנאים בה נקבעו ע"י האוצר וחברת הביטוח איננה רשאית לגרוע מהתנאים שנקבעו .
יצוין כי חברת הביטוח רשאית להיטיב עם המבוטחים ולהרחיב את היקף הכיסוי אולם כאמור איננה רשאית לגרוע מהכיסויים הבסיסיים כפי שנקבעו ע"י הפקוח על הביטוח .
הפוליסה התקנית החדשה  לביטוח דירה נכנסה לתוקף ב- 27.7.2015 והחל ממועד זה חלה חובה על כל חברות הביטוח לשווק למבוטחים את פוליסות לביטוח דירה ע"פ התנאים העדכניים .
מאחר וחברות הביטוח השונות רשאיות להרחיב את היקף הכיסוי הביטוחי אף מעבר לפוליסה דירה תקנית ,הרי שמומלץ לערוך השוואה בהיקפי הכיסוי הביטוחי וכן השוואת מחירי ביטוח דירה .
 
להלן עיקרי השינויים שחלו בפוליסה התקנית החדשה לעומת זו שקדמה לה :

         ביטוח מבנה .
 • הגדרת מקרה הביטוח בסערה שונתה  למילה  רוח שמהירותה עולה על 30 קשר.
 • מקרה ביטוח של שלג ו\או ברד אינו מותנה בשעת סערה.
 • כיסוי רעידת אדמה הורחב גם לכיסוי של צונאמי.
 • בוטל ביטוח חסר בביטוח המבנה.
 • סכום ביטוח נוסף בבית המשותף - הוכנס כחלק בלתי נפרד מהפוליסה התקנית במינימום 100%משווי המבנה לכיסוי רעידת אדמה בלבד.
 • התנגשות כלי רכב בדירה הורחב גם למקרה ביטוח שנגרם על ידי כלי רכב אשר היה נהוג על ידי המבוטח.
 •  פיצוי בגין אובדן שכר דירה או הוצאות בגין שכר דירה  הוארך עד ל 12 חודשים ולמקסימום 15% מסכום ביטוח המבנה. ( בפוליסה התקנית היוצאת מקסימום 6 חודשים )
 • כיסוי נזק מים הינו על בסיס מועד גילוי הנזק וכולל תיקון אחד בשנה לפחות, של נזק מים מנכס אחר בבית המשותף
 
       פרק התכולה
 
 • הגדרת מקרה הביטוח בסערה שונתה למילה רוח שמהירותה עולה על 30 קשר.
 • מקרה ביטוח של שלג ו\או ברד אינו מותנה בשעת סערה.
 • כיסוי רעידת אדמה הורחב גם לכיסוי של צונאמי.
 • ביטוח חסר לא יחול אם שיעורו לא עולה על 15%- במידה וביטוח החסר עולה על 15% יחול מהשקל הראשון.
 • בוטלה המגבלה לגבי פריטי תכולה מסוימים כפי שמפורט בפרק התכולה, ולא יכול ביטוח חסר על פריטים אלה עד המגבלה הקיימת.
 • תכשיטים ושעוני יד הופרדו בפריטים במקיף ( בפוליסה התקנית היוצאת הפריטים היו ביחד)  קייימת מגבלה של עד 10% לשעוני יד ועד 10% לתכשיטים מסה"כ התכולה במקיף.
 • אם לא צוין במפורש בפוליסה הרי שהכיסוי לכסף מזומן הינו עד 0.5% לכלי כסף 10% חפצי אומנות 10% אוסף מטבעות 5% וכו.
 • מבוטח רשאי לוותר על כיסוי תכשיטים ו\או שעונים במקיף כולו או חלקו אולם עליו לחתום מפורשות על הוויתור הנ"ל .  
 
      שינויים כלליים לכל פרקי הפוליסה :
 • פרק צד שלישי נכנס כחלק בלתי נפרד מהפוליסה התקנית  והמשמעות שלא ניתן לשנותו או להוסיף חריגים.( ניתן כמובן להרחיבו )
 • ביטוח לאקדח אישי של המבוטח -הוצא מפרק התכולה ,כחלק מהתכולה, וגם מכיסוי בפרק צד שלישי.
 • המבטח לא יכול לבטל את הפוליסה אלא מכוח חוק חוזה הביטוח (מרמה ,אי גילוי עובדה מהותית וכד' )אולם המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת ולקבל את כספו בהתאם לחישוב יחסי (פרוראטה) .
 
 
 
 
טלפון
03-6772277
כתובת
שדרות ירושלים 96, רמת גן.
Facebook
עקבו אחרינו
דריזין  ביטוחים עובדת עם חברות הביטוח הגדולות ביותר בארץ: